Världens Bästa Smaker

Världens Bästa Smaker är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden med Hushållningssällskapet Halland som projektägare. 
Det startade hösten 2016 och avslutas hösten 2019. Idén till projektet kommer från Anton Daag, tidigare fritidspedagog och hemkunskapslärare på Sorgenfriskolan – ett Malmö i miniatyr med stor kulturell mångfald, som efterlyste bra pedagogiskt verktyg till fritidsverksamheten och hemkunskapen. 

Utformningen och ansökan av projektet har tagits fram av Martina Jönsson, kostekonom, folkhälsovetare och projektledare på Hushållningssällskapet 
samt Susanne Thorén, grundare av Barnens Bästa Bord samt utbildare av pedagoger och kockar inom måltidspedagogik. Till projektet har även två 
forskare från Malmö Universitet knutits.